Styrelsen
även andra ansvariga runt ponnytravet på Romme

Ordförande
Sofia Axelsson
073-575 91 63
Mail

Suppleant, Kassör
Tuija Satokangas
070-238 33 53
Mail

Ledamot
Louise Jons
070-641 65 21
Mail

Valberedningen, Sammankallande
Barbo Hell

Ungdomsansvarig
Åsa Holmberg
070-918 18 12
Mail

Vice Ordförande
Rita Palm
070-446 51 88
Mail

Ledamot, Sponsoransvarig
Hans Halvarsson
070-790 77 12
Mail

Ledamot
Johan Lindkvist
070-537 62 25
Mail

Valberedningen
Camilla Johansson
 

Travskoleansvarig
Sara Blomqvist

Mail

Sekreterare
Charlotta Tysklind

Mail

Ledamot, Ansvarig hoppborgen
Emma Lindkvist
070-280 98 16
Mail

Webbansvarig
Sandra Axelsson
073-575 91 64
Mail

Valberedningen
Susanne Karlsson