Medlemsskap


Enskild: 300 kr / år
Familj: 350 kr / år
Stödmedlem: 150 kr / år

Inbetalas till Plusgiro: 61 73 24-9

Skriv i meddelande för- och efternamn, adress, mob/telefonnummer och e-postadress.

Får ni inte plats med allt skicka ett mail till kassören.

Mail