Hoppborgen/Lekrummet/Garderoben

Ansvarig för hoppborgen är Emma Lindqvist.
Ni kan kontakta henne på mob.nr 070-280 98 16
Är du under 18 år ska du ha målsman/syskon eller en vän med dig som är minst 18 år.